‚Szkic jako podstawowy nośnik pomysłu’. Leonardo da Vinci

‚Szkic jako podstawowy nośnik pomysłu’. Leonardo da Vinci i jego dzieła. ?‍??️