Muzyka

Muzyka oddziałuje na nasz umysł, psychikę i ciało. Wczesne muzykowanie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, jego zdolności percepcyjne, pamięć , funkcje poznawcze i rozwój intelektualny. Co więcej, najlepszym okresem dla procesu uczenia się muzyki jest właśnie dzieciństwo. Na wczesnym etapie życia można jeszcze rozwijać zdolności muzyczne człowieka.

Z tego właśnie względu dbamy o to, by nasze FaSolLowe przedszkolaki miały wiele okazji do by rozwijania kompetencji muzycznych i obcowania z muzyką. Zapraszamy dzieci do uczestniczenia w zajęciach:

  • Rytmicznych – prowadzonych przez wykwalifikowanych rytmików z muzyką na żywo. Podczas tych zajęć dzieci biorą udział w zabawach i ćwiczeniach muzycznych oraz rytmicznych przy akompaniamencie pianina.
  • Gordonowskich – zajęcia prowadzone metodą Edwina Eliasa Gordona, muzyka jazzowego i psychologa muzyki, który stworzył pojęcie „audiacji”, czyli pewnego rodzaju myślenia i przewidywania muzycznego. Podczas tych zajęć dzieci aktywnie słuchają rytmiczanek o zróżnicowanych rytmach, oraz śpiewanek w różnych skalach, w odmiennym metrum i tonacji. To właśnie ta celowa różnorodność jest kluczem do sukcesu w rozwoju muzycznym dzieci.
  • Umuzykalniających – podczas tych zajęć dzieci biorą udział w ciekawych zabawach muzycznych i rytmicznych. Często korzystamy z metody Rudolfa Labana, znanej jako metoda improwizacji ruchowej czy gimnastyki twórczej, u której podstaw leży naturalna ruchliwość. Kolejną inspiracją jest dla nas Batti Strauss, która wskazywała na korzyści łączenia muzyki z różnymi formami aktywności dziecka. Czasami podczas zajęć bawimy się z muzogramami, czasami słuchamy historii o kompozytorach a innym razem tworzymy orkiestrę!

W naszym przedszkolu poszerzyliśmy materiał montessoriański o dział muzyczny. Znajdują się w nim wyjątkowe i pięknie brzmiące dzwonki montessoriańskie, na których dzieci mogą grać lub wykonywać ćwiczenia z nauczycielem. Na półkach znajdziemy inne ciekawe instrumenty oraz pomoce stworzone z myślą o poszerzaniu wiedzy muzycznej.
Dodatkowo dla chętnych odbywają się cotygodniowe, indywidualne lekcje pianina. Zajęcia prowadzi uwielbiana przez dzieci pianistka – pani Asia.