O nas

Witajcie!

Jesteśmy kameralnym niepublicznym przedszkolem znajdującym się przy ulicy Malwowej 15, w dzielnicy Wola Duchacka (Kraków).

Nasze przedszkole działa według zasad pedagogiki Marii Montessori. Dlaczego? Ponieważ ta metoda stawia na wszechstronny rozwój dziecka w zgodzie z jego predyspozycjami i możliwościami. Ponadto podejście to propaguje budowanie relacji z dzieckiem i pracę z nim w atmosferze ciepła, zrozumienia i szacunku dla małego człowieka.

FaSolLa to miejsce, w którym nie ma kar, bo te upokarzają i budzą lęk oraz poczucie niespełnienia. To miejsce wolne od nagród, które zabijają naturalną, wewnętrzną motywację dziecka. Wierzymy, że wychowanie bez kar i nagród daje dziecku bezpieczną przestrzeń do harmonijnego rozwoju.

Leży nam na sercu, by nasze przedszkole uczyło dzieci tych pięknych wartości, które niesie ze sobą pedagogika Marii Montessori.

Stawiamy także na umuzykalnianie naszych przedszkolaków. Dowiedziono, że muzyka to nie tylko czysta przyjemność. Naukowcy mówią o jej korzystnym wpływie na rozwój. Muzyka doskonale stymuluje procesy zachodzące w mózgu, pozytywnie oddziałuje na pamięć, koncentrację, kształtuje podzielność uwagi itd. Dzieci przedszkolne w sposób naturalny podchodzą do muzyki, doświadczają jej i potrafią się nią bawić bez żadnych ograniczeń, bez właściwych nam, dorosłym, obaw, że wydamy się komuś śmieszni, że zrobimy coś źle, zostaniemy osądzeni o brak poczucia rytmu czy dobrego głosu. Przedszkolaki chcą otaczać się muzyką, chcą śpiewać, rytmizować, grać na instrumentach, tańczyć, a my stwarzamy im do tego przyjazne warunki.

W naszym przedszkolu są 2 grupy

Pierwsza, mała

Nasze najmłodsze przedszkolaki, którymi opiekują się dwie wspaniałe ciocie: Krysia i Beatka.

Druga, większa