Praca z materiałem

Materiał na którym pracują dzieci został stworzony i dopracowany przez Marię Montessori. Każda pomoc na naszej półce jest po coś. Każda coś doskonali. Każda coś wypracowuje lub kształtuje umiejętności. Pomoce podzielone są w naszym przedszkolu na 6 działów:
W tym dziale najmłodsze dzieci nabywają umiejętności, które przydadzą im się na co dzień. Specjalne zestawy ćwiczą przelewanie, przesypywanie, nawlekanie, cięcie nożyczkami, segregowanie, przyszywanie guzików, krojenie owoców i warzyw czy zapinanie guzików, wiązanie kokardek. Części zestawów poświęcona jest małej motoryce czyli pracy ręki. Proste zestawy kształtują różne umiejętności przydające się życiu codziennym.
Praca z materiałem to czas w ciągu dnia, gdy dziecko dokonuje świadomych i dobrowolnych wyborów swojej aktywności. To dziecko decyduje z którego obszaru wybierze materiał oraz jad długo będzie chciało z nim pracować. W razie trudności może liczyć na pomoc nauczyciela, który jest jego przewodnikiem pokazującym jak dojść do sukcesu.

„Nauczyciel pomaga, ale nie wyręcza, ogarnia jak ogień, lecz nie spala”