Praca z materiałem

Praca z materiałem jest dla naszych przedszkolaków stałym punktem w planie dnia. Materiał, na którym pracują dzieci, został stworzony i dopracowany przez Marię Montessori. Każda pomoc na naszej półce ma do odegrania ważną rolę. Każda przygotowuje do nabywania nowych doświadczeń lub doskonali nabyte już umiejętności. Nasze materiały pogrupowane są według następujących kategorii:
Życie codzienne
W tym dziale najmłodsze dzieci nabywają umiejętności, które przydadzą im się na co dzień. Specjalne zestawy ćwiczą przelewanie, przesypywanie, nawlekanie, cięcie nożyczkami, segregowanie, przyszywanie guzików, krojenie owoców i warzyw, zapinanie guzików czy, wiązanie kokardek. Niektóre z zestawów rozwijają z kolei motorykę małą, czyli usprawniają pracę ręki.
Sensoryka
Matematyka
Język
Kultura
Muzyka
Praca z materiałem to przestrzeń, w której dziecko świadomie i dobrowolnie dokonuje wyboru swojej aktywności. To dziecko decyduje o tym, z którego obszaru wybierze materiał oraz jak długo będzie chciało z nim pracować. W razie trudności może liczyć na pomoc nauczyciela, który jest jego drogowskazem na ścieżce rozwoju, przewodnikiem wskazującym, jak osiągnąć sukces.

Nasi wychowawcy kierują się dewizą naszej mistrzyni – Marii Montessori: „Nauczyciel pomaga, ale nie wyręcza, ogarnia jak ogień, lecz nie spala”